doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Melati van Java: Colibri
Schiedam: H.A.M. Roelants, tweede druk 1907 (eerste dr. 1901)


Inhoudsopgave *

boekomslag

In de serie 'Romantische Werken' verscheen ook Colibri.

Eerste gedeelte

I. De andere inwoners van de portiekwoningen hebben last van de vioolmuziek die een dochter van de familie Dirksma speelt. Kennismaking tussen Vera Dirksma en Max Wirthmuller. Lezen

II. Beschrijving van de sfeer in en om de Amsterdamse "G.H. Straat". Max vindt Vera anders dan de anderen. Lezen

III. Herhaalde ontmoetingen tussen Max en Vera.Vera wordt thuis ernstig berispt omdat ze in het geheim Max heeft ontmoet. Haar moeder slaat haar. Lezen

IV. Vera's vader troost haar. Max rechtvaardigt zich tegenover hem. Lezen

V. In een ruzie zegt moeder dat Vera niet haar kind is. Vera's halfzusjes schrikken. Vader vertelt hoe het gekomen is. Lezen

Tweede gedeelte

I. Freule Richmonda krijgt bezoek. Het is Dirksma, die haar steun vraagt voor de opvoeding van Vera, hun beider dochter. Lezen

II. Vera treedt in dienst van freule Richmonda als haar persoonlijk secretaris. Ze mag geen muziek maken en niemand mag weten dat de freule haar moeder is. Ze ontmoeten elkaar voor het eerst in Den Haag, waar de freule elk jaar enkele weken verblijft. Lezen

III. Verblijf op het landgoed Westringen, gelegen tussen Drenthe en Overrijssel. Tijdens een boswandeling heeft Vera een ontmoeting met Ryno de Mouchy, een neef van de freule. Ze zijn al lang gebrouilleerd. Lezen

IV. Via Vera laat De Mouchy weten dat hij het kleinere landgoed "JouJou" aan de freule wil verkopen. Lezen

V. Gesprek tussen de freule en De Mouchy. Lezen

VI. Een avondbezoek aan Joujou om de verzoening tussen de freule en haar neef te vieren. Vera speelt op de viool, wat iedereen emotioneert. Lezen

VII. De freule vraagt zich af wat De Mouchy van Vera wil. Heimelijk is ze moederlijke gevoelens voor Vera gaan koesteren. Lezen

VIII. Bezoeken over en weer tussen JouJou en Westringen. Lezen

IX. In het bos verklaart De Mouchy zijn liefde aan Vera. Zij schrikt, en hij neemt zijn woorden min of meer terug. Er arriveert een bericht over de ziekte van Vera's vader. Lezen

X. De freule vertelt haar levensverhaal aan De Mouchy. Hij bekent haar zijn afschuwelijke geheim. Lezen

Derde gedeelte

I. Freule Richmonda neemt Vera mee op reis. Ze laat haar met een gezelschapsdame achter in Parijs. Hier woont Vera drie jaar en ze studeert muziek. Lezen

II. Vera is een beroemd violiste geworden. Confrontatie in een hotelkamer met Max Wirthmuller. Lezen

III.Westringen. De freule en Vera spreken over de betekenissen die roem en liefde voor een vrouw hebben. Lezen

IV. Scheveningen. Op het strand bij het Kurhaus hoort Vera vrouwen spreken over haar concert. Max verschijnt en valt haar aan. De Mouchy verschijnt en redt haar. Lezen

V. Op bevel van Vera wordt De Mouchy verpleegd in haar Villa "Amphitrite". De freule is er ook. Max ligt op sterven. Lezen

VI. Westringa. De freule en Vera zijn verenigd als moeder en dochter. Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op Colibri, de tweede druk uitgegeven bij H.A.M. Roelants te Schiedam. Daarin zijn de hoofdstukken alleen genummerd. Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo