doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Melati van Java: In extremis
Amsterdam: L.J. Veen, tweede dr. 1897 (1e dr.1896)


Inhoudsopgave *

boekomslag

In Extremis verscheen ook in de goedkope Veen-serie.

I. Brief uit Ardjoenan van Rudolf Telwerda aan Frits en Elise van Velden, Europese kennissen in Semarang. Rudolf is ongeneeslijk ziek, eenzaam en verlangt naar verzorging door een Europese vrouw. In ruil daarvoor krijgt zij een weduwe-pensioen, Elise denkt aan Céline. Lezen

II. Achtergrond van Céline. Ze gaat in op het voorstel van haar jeugdvriendin Elise. Lezen

III. Aankomst van Céline en Elise bij Rudolf. Hij is bitter, Céline geeft haar laatste romantische illusie op. Huwelijkssluiting. Céline neemt het huishouden over van de bedienden.Aanvang verpleging. Lezen

IV. Rudolf valt herhaaldelijk uit tegen Céline en verontschuldigt zich. Zij voelt mededogen. Voorzichtige toenadering. Lezen

V. Na twee weken is de huishouding verbeterd in ordening en sfeer. Rudolf denkt dat hij misschien blijft leven. Zij leest Thomas à Kempis voor. Emotioneel gesprek over euthenasie. Rudolf beseft verliefd te zijn. Lezen

VI. Moeizame omgang tussen Rudolf en Céline. Beiden zijn verliefd, durven het niet te zeggen en merken het niet van elkaar. Dan wederzijdse betekenis in het maanlicht op de achtergalerij. Lezen

VII. Rudolf en Céline fantaseren over de toekomst. Voor hem trekt ze nogmaals haar bruidsjapon aan. Dan hoort ze de nachtvogel drie keer roepen en rilt. Rudolf stort in. Lezen

VIII. Aan het sterfbed van Rudolf. De dokter wil hoop geven. Lezen

X. Ontknoping. Lezen

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op Melati van Java: In Extremis (1897), zoals gepubliceerd in bovengenoemde bundel. Daarin zijn tekstdelen van elkaar gescheiden door een liggend streepje; deze markering heb ik opgevat als een hoofdstukindeling die ik hier handhaaf. De cijfers tussen [vierkante haken] verwijzen naar de paginering in het boek.

Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo