doorzoek de gehele Leestrommel

Leestrommel
Leestrommel
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Melati van Java: Laatste Droom
In: De Huisvriend, 1899, pag 257-292


Inhoudsopgave *

boekomslag

De Huisvriend, 1899

Deel een

I. In een Italiaans hotel kijkt Eugenie Nederkerke, een Indisch meisje, terug op haar ellendige huwelijk. Ze is weduwe. Haar ziekelijke dochter Nita is ook in het hotel. Lezen

II. Officier Roeland de Wit laat zich aandienen. Hij is een oude (wederzijdse liefde): "Hij had zoo gesmacht naar dit uur jaren en jaren lang. Om niet zwak te worden was hij toen heengegaan uit de kleine garnizoenstad, waar Nederkerke burgemeester was, en had zich naar Indië laten detacheeren."Lezen

III. Eugenie heeft nog steeds gevoelens voor Roeland, Haar dochter lijkt op haar vader: "Was zij nu ook niet weer de slavin van haar dochter? Hoe velen zeiden immers dat Nini’s ziekte meer uit kuren bestond dan uit iets anders; zij moest ook eens flink aangepakt worden. Als zij onder vreemden was zou zij spoedig herstellen, want de moeder behandelde haar veel te weekelijk, te sentimenteel. De menschen weten alles zooveel beter dan wij zelf, en eensklaps huiverde zij bij de gedachte dat haar liefde en zorg niet meer uitsluitend aan Nini zouden behooren. Wanneer droomen haar reeds zoo van streek brachten, hoe zou de werkelijkheid het dan doen?" Lezen

IV. Emotionele gesprekken tussen Eugenie en Roeland: "Haar stem trilde en het fijne Indische handje, dat het kopje aangaf, trilde mede." Lezen

V. Roeland en Eugenie gaan samen uit, en er is romantiek:"Hij verhaalde haar van zijn liefde, zoo lang verzwegen, zijn zwaren strijd en den trots van zijn overwinning, en zij luisterde droomend, zich afvragend hoe ‘t mogelijk kon zijn dat haar gewond, pijnlijk hart zich nog weer zoo vol jeugd, geluk en hoop kon voelen." Lezen

VI.Met de storm neemt ook de hysterie van Nini toe. Het kind windt zich op: "Eindelijk, na een week, verklaarden de doktoren het gevaar voorbij; de frissche lucht van hooge bergen, kalmte, vermijden van alle emoties waren de eenige kansen tot behoud. Geen oogenblik had Eugenie zich van haar bedje mogen verwijderen; te midden van haar hevigste aanvallen zocht zij met jaloerschen angst de hand harer moeder.
“Jaag den man weg,” gilde zij. “Nini wil hem niet zien, hij rooft Mama.”" Lezen

VII. Ontknoping Lezen

 

 

Verantwoording*

De inhoudsopgave is gebaseerd op De Huisvriend, 1899 . Voor kennelijke fouten die aan mijn waarneming zijn ontsnapt, hou ik me aanbevolen.

Vilan van de Loo