doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

De Leestrommel no. 85; bezorgd voor maart - april 2017 - bestaat sinds september 2005


Lieve Lezeressen en Lezers,

 

Goed nieuws: de biografie van Melati van Java krijgt blijvende aandacht. Onlangs informeerde het Eindhovens Dagblad naar het hoe en waarom. Dat komt: in die stad ligt de Melati van Javalaan. Chic met vorstelijke huizen, dat zien we graag. Hopelijk groeit ook in Eindhoven en omstreken straks de belangstelling voor de eerste Indische bestsellerauteur van de Nederlandse letteren. Op de website van de schrijfster (klik hier) vindt u de bestelinformatie.

 

In maart vindt u twee nieuwe novellen in de Leestrommel, beide van mevrouw E. Overduijn-Heyligers, een naam die zich leent voor talloze spellingsvarianten. Het betreft Balmoedertje en Kruisweg, in 1906 uitgebracht onder de gemeenschappelijke titel Balmoedertje. Voor lezen: klik dan hier.

 

Kruisweg is de Indische novelle en daardoor interessant. In het werk van mevrouw Overduijn-Heyligers is het een uitzondering, door de uitgebreide aandacht die ze schenkt aan de vooroordelen van de Hollandse Paul en zijn verloofde/Dina ten opzichte van zijn voorkind. Mevrouw Overduijn-Heyligers geeft die nergens anders zoveel aandacht. Wanneer Dina hoort dat Paul een kind heeft, schrijft ze:

 

Haar oogen zagen verdwaasd, als in een floers, voor zich uit, en als sprekend tot zichzelf, zei ze met gebroken stem. — Ik zal het nooit kunnen vergeten... 't is nu zoo anders geworden.
Verstard in zijn wanhoop zag hij haar aan, veegde de tranen, die bleven vloeien zachtjes van haar wangen.
En met groote teederheid liefkoosde hij haar, als een moeder haar ongelukkig kind.
— Het zou niets veranderen aan ons geluk... later, als je me wilde vertrouwen, zou je 't leeren begrijpen, als je 't wilde wegdenken uit ons leven... zei hij mat.
En weer neerknielend bij haar, sloeg hij zgn armen om haar heen, als om haar te beschermen tegen haar groote smart. Een smart, die haar trof door hem ...
In haar groote liefde weerde ze hem niet af, liet toe, dat hij haar tegen zich aandrukte.
— 't Is ontzettend!... 't is ontzettend ... steunde ze tegen hem aan geleund. — En ik hou zooveel van je... ik hou zooveel van je, snikte ze toonloos. — Het geluk zou anders ook te groot geweest zijn... schamperde ze pijnlijk, — onbestaanbaar, dat in je leven te zien komen, als niet tegelijk een vreeselijke schaduw er op moest vallen... In diepe smart zag hij haar aan.

 

De oorzaak van deze diepe smarten heet Annie, een jong Indisch meisje dat bij DIna en Paul komt wonen - dat dan weer wel. Paul zorgt ervoor dat de moeder van zijn kind ver van zijn huis en huishouding verwijderd worden - zijn emoties gelden vooral zijn eigen welzijn - maar dan komt Dina in actie, anders dan verwacht. Elke lezeres (m/v) begrijpt dat wie er de dupe zal worden.

 

Bent u nieuwsgierig naar deze novelle en naar het andere werk van mevrouw Overduijn-Heyligers, klik dan hier.

 

Zoeken
Weet u nog? Met bovenstaand schermpje (helemaal in de hoek, ja, daar!) kunt u zoeken in alle roman, schetsen en feuilletons van de hele Leestrommel. Tikt u in citroen, dan krijgt u vijf verschillende titels. Tikt u in djeroek, dan komen er veel pagina's. Dus: altijd even creatief zijn. Ook leuke zoektermen zijn: sakit hati en obat. Daar bestaat een verband tussen.

 

Meer
De vraag neemt toe naar de romans van Melati van Java. Ze liggen op rommelmarkten, bij antiquariaten en in bibliotheken. En u vindt ze in de Leestrommel :: bij de J van Java: klik hier.

 

Tot de volgende maand,

 

uw Bezorgster,

Vilan van de Loo