doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

De Leestrommel no. 87; bezorgd voor september - oktober 2017 - bestaat sinds september 2005


Lieve Lezeressen en Lezers,

 

Op 28 december 1899 bevatte de Sumatra Post deze advertentie. Titel en schrijfster waren kennelijk voldoende bekend, een toelichting leek overbodig te zijn. Een jaar eerder had de auteur een verhalenbundel gepubliceerd: Een Indisch Dozijntje - klik en lees hier. Wie dat boek kende, kreeg met de nieuwe titel dezelfde amusante observaties van het alledaagse leven.

Het was een reisboek en roman tegelijkertijd, om te lachen en van te leren, zoals dit fragment uit het zesde hoofdstuk aantoont:

 

 

"Hemel, waarom was ik dan toch ook zóó dik en zoo onhandig."
"Loerah, geef me een duw," riep ik dezen toe, maar hij durfde me niet aanraken. Ik maakte toen de beweging van een duw en bracht hem aan zijn verstand, dat het anders onmogelijk gaan zou.
Nu kwam de adéh er bij, die was meer branie. Hij gat me een flinken zet in mijn rug, en daar rolde ik als een stroozak voorover in de kooi, met mijn gezicht tegen de bamboewand aan. Wel was mijn hoed van mijn hoofd gevlogen, en lag ik met mijn beenen in de lucht, maar dat was allemaal niets, ik was er nu gelukkig in, en begon 't mij reeds aangenaam te maken in mijn nestje.
Eindelijk was alles klaar en konden we op marsch gaan. Spoedig kwamen we weer voorbij de passanggrahan; daar sloegen we een bergpad in, dat naar de kinatuinen leidde. Het was een mooi gezicht Het kinabosch met al die witte, slanke stammen, als soldaten naast elkander staande, was schoon en netjes onderhouden.
Weldra zagen wij midden in den kinatuin het graf van Junghuhn, van den grooten Junghuhn, die de eerste kina heeft geplant op Java, van den geleerden man, die zooveel over Java geschreven heeft, en 't geheel heeft onderzocht; van den braven Junghuhn, die nu nog door de Soendaneezen wordt vereerd. Ik kroop op handen en voeten uit mijne kooi om het monument nader te bezichtigen. Het is een eenvoudige naald op een klein terras, met een hekwerk er om heen, dat de plaats aanwijst, waar de groote man rust. Op een marmeren plaat staat dat hij geboren is te Mansfeldt in 1810 en overleden te Lembang in 1864.
Ik nam de bloemen van den politie-oppasser over, naderde vol stommen eerbied het graf, en legde de rozen, die ik meegebracht had daar op neder.

 

Zo us elk van de zeven lange hoofdstukken. Feitelijk bestaat de titel uit twee delen, twee boeken. De Leestrommel biedt u deze keer het eerste deel aan. Een reisboek, zoals er geen tweede is in de Indische letterkunde.

 

 

Zoeken
Weet u nog? Met bovenstaand schermpje (helemaal in de hoek, ja, daar!) kunt u zoeken in alle roman, schetsen en feuilletons van de hele Leestrommel. Tikt u in citroen, dan krijgt u vijf verschillende titels. Tikt u in djeroek, dan komen er veel pagina's. Dus: altijd even creatief zijn. Ook leuke zoektermen zijn: sakit hati en obat. Daar bestaat een verband tussen.

 

Indische Schrijfschool


Speciaal voor ouderen met een Indische achtergrond heb ik het initiatief genomen voor de Indische Schrijfschool. Wanneer u weleens denkt aan het opschrijven van uw levensverhaal, neemt u dan eens een kijkje: klik hier

 

 

Tot de volgende maand,

 

uw Bezorgster,

Vilan van de Loo