doorzoek de gehele Leestrommel
Leestrommel
Leestrommel

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

De Leestrommel no. 85; bezorgd voor mei - juni 2017 - bestaat sinds september 2005


Lieve Lezeressen en Lezers,

 

Wat nu een column is, heette vroeger een causerie. Een praatje, maar dat woord klinkt weer te nikserig. Neem nu de columns van Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920). Zij publiceerde in verschillende Indische kranten zoals de Locomotief en het Soerabaiasch Handelsblad. Ze is precies wat je hoopt te lezen: geestig, intelligent en actueel, terwijl ze ook op de lange termijn kan kijken.

In deze Leestrommel zijn er heel wat columns van Beata toegevoegd. Voor lezen: klik dan hier.

 

Nog meer goed nieuws.De biografie die ik van Beata van Helsdingen-Schoevers schreef, is bij het KITLV nog altijd te koop. Nieuwsgierig? Neem een kijkje en klik Wat er niet bij staat, is dat het een uitgave in twee delen is: biografie en bloemlezing. Altijd fijn om papier in handen te houden, dat leest op de bank toch veel gezelliger. Beata was journaliste en declamatrice, actief in de kunstkringen, nieuwsgierig naar de ontwikkelingen van de Nederlandse taal en de nationalistische beweging en begaan met de positie van vrouwen. Ze hield evenveel van het Indische leven als ze het verafschuwde. Zo schreef ze:

 

"En zoo is er meer. Indië, of om ons tot ons onderwerp te beperken, de Hollandsche gemeenschap in Indië, is eigenaardige, zelfgenoegzame substantie. Eerst in de laatste decennia is er wat roering in gekomen, door de ontwakende inlandsche volksbeweging. Wij zien dus nu het vreemde verschijnsel om ons heen, dat waar de Europeaan hier geneigd is in te dommelen, de landskinderen aan alle zijden ontwaken en tot krachtiger, intenser leven wenschen te geraken. Zeer tot ongerief van den duttenden Westerling, die hier natuurlijk paal en perk aan tracht te stellen om zijn eigen rust te redden!
Daarmede wil nu niet gezegd wezen, dat de inlandsche beweging in alle opzichten is goed te keuren, verre van dien, want ziekelijke uitwassen en misdadige excessen accompagneeren veelvuldig ook deze actie, doch een „réveil" is het, en als zoodanig wordt dit dan ook door alle weldenkenden geapprecieerd. Een kind, dat langzaamaan in de periode van zelf-denken, eigen bewustzijn komt — zoo is het Javaansche volk thans. Vanzelfsprekend gaat het van tijd tot tijd over den schreef, meent, dat zelfbewustheid synoniem is met brutaliteit en vlegelachtigheid, doch dit is een tijdperk, dat elk jong mensch en elk jong volk doormaken moet."

 

Interessant is dat - zij is kind van haar koloniale tijd, maar ook modern in haar manier van kijken naar de toekomst. De hele causerie lezen? Klik hier

 

Zoeken
Weet u nog? Met bovenstaand schermpje (helemaal in de hoek, ja, daar!) kunt u zoeken in alle roman, schetsen en feuilletons van de hele Leestrommel. Tikt u in citroen, dan krijgt u vijf verschillende titels. Tikt u in djeroek, dan komen er veel pagina's. Dus: altijd even creatief zijn. Ook leuke zoektermen zijn: sakit hati en obat. Daar bestaat een verband tussen.

 

Meer
Ik breng beleefde de biografie van Melati van Java nog even onder uw aandacht. Op de website van de schrijfster (klik hier) vindt u de bestelinformatie. De vraag neemt toe naar de romans van Melati van Java. Ze liggen op rommelmarkten, bij antiquariaten en in bibliotheken. En u vindt ze in de Leestrommel :: bij de J van Java: klik hier.

 

Tot de volgende maand,

 

uw Bezorgster,

Vilan van de Loo