Eerste Generatie Show
Eerste Generatie Show
Eerste Generatie Show
Eerste Generatie Show
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Eerste Generatie Show
Vilan van de Loo
 

2014

Donderdag 30 mei 2014: Herman Hendriksz (80)

Herman Hendriksz

Zo begon het: gezellig en leuk. Naar al snel werd de sfeer behoorlijk serieuzer. Toen Herman voorlas uit zijn boek over het verlies van zijn moeder, zijn jaren als buitenkampkind, kon je een speld horen vallen. En toen kwamen de verhalen over het roomse weeshuis in Bandoeng. We kwamen tijd tekort. Een onverwachte bonus was dat er een andere jongen uit het tehuis naar de talkshow was gekomen. "Kun je je Stinkebek nog herinneren? "En Bolle?" Jongens die elkaar bijnamen gaven.

 

Dinsdag 3 juni 2014: Tong Tong Fair i.s.m. het Joods Historisch Musuem

>Anne-Ruth Wertheim, Ido Abram en Marianne Bruinvels

Anne-Ruth Wertheim, Ido Abram en Marianne Bruinvels (v.l.n.r.) deelden een een jeugd in Indië en ook wat het Joode kamp werd genoemd. In 1943 werden de Joden apart gevangen gezet in Tangerang-Adek. Thuis was er geen actief Joods cultureel of religieus leven, wel bewustzijn en ruimte. Ja, en dan opeens het kamp. Het was een openhartig gesprek over moeilijke onderwerpen, maar, dat was het gekke, soms ook veel gelach. We hoorden over een brief waarin geklaagd werd over een mislukte besnijdenis. Ik zal maar zeggen, je moet erbij geweest zijn. In het najaar komt er een mooie tentoonstelling in het Joods Historisch Museum Selamat Sjabbat.

Zaterdag 7 juni 2014
Steur
Felix Bakker, ooit in het opvoedingsgesticht te Soekaboemi en Wil Overweel (oud-Steurtje) vertelden over hun tijd in het tehuis. Felix was drie jaar, Wil vier jaar toen ze er gebracht werden. Dat afscheid heeft een diepe gevoelsindruk achtergelaten. We spraken over de invloed van de oudere jongens, over Nederlands spreken in het tehuis, het eten, de kleding, en allerlei aspecten van het dagelijks leven. De tijd vloog om met deze geestige, ontroerende en meeslepende vertellers.

 

TongTong

Pasar Malam